KONTAKT

Har du lyst å betala penger for å hørra på meg?

 

Eller spør meg om någe? Fyr laus! Eg bide bare på oppfordring.

10 poeng!